Thí nghiệm khoa học shock nhất thế giới…

 Nhà khoa học Ayel lấy 4 con giun bỏ vào 4 ống nghiệm. Con thứ nhất được cho vào ống chứa
rượu. Con thứ hai cho vào ống chứa khói thuốc lá. Con thứ ba được cho vào ống chứa dịch xxx. Con thứ tư được cho vào ống chứa đất.

24h sau: con thứ nhất: chết, con thứ hai: chết, con thứ ba: chết, con thứ tư: sống.

Kết luận của nhà khoa học lỗi lạc Ayel: “Nếu chúng ta thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá và quan hệ tình dục thì sẽ không bị giun sán!”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook