Nhà máy sản xuất bcs!

Trong buổi tham quan nhà máy sản xuất các sản phẩm cao su,Jackie chỉ vào dây chuyền sản xuất núm vú cao su bình sữa trẻ em và giải thích:
– Các vị có nghe thấy các cặp tiếng Híp—Pốp liên tục không? Tiếng Híp là tiếng cao su được bơm vào khuôn, còn tiếng nổ Pốp là khi đầu núm vú được chọc một lỗ thủng.”

Sau đó, chuyến tham quan dừng tại dây chuyền sản xuất condom, và ai cũng nghe thấy một chuỗi tiếng:

Híp…Híp…Híp…Híp…Híp…Híp…Híp…H íp…Híp…Pốp! Híp…Híp…Híp…Híp…Híp…Híp…Híp…H íp…Híp…Pốp!

Bỗng một khách tham quan tên là Fancine lên tiếng hỏi:

– Đợi chút! Tôi hiểu những tiếng Híp, Híp là gì, nhưng tại sao cả tiếng Pốp cũng thường xuyên thế?

– Ồ, tiếng Pốp cũng giống như ở cái máy sản xuất núm vú cao su cho trẻ em vậy. Cứ chín cái condom nó lại chọc thủng lỗ một cái.

– Trời, lỗi quy trình à? Làm gì được với condom thủng đó chứ?

– Nhưng nó thật tuyệt đối với việc kinh doanh núm vú cao su!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook