Chàng, nàng và bóng tối…

 Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.

– Em đố anh đánh vần được chữ này! – Nàng thỏ thẻ.

– Chữ gì vậy em?

– Chữ xem…


Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! – Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a – E… mờ… em, xờ… em… xem.

– Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! – Nàng phụng phịu.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook