Chuyện giữa thủ tướng nhật và tt bill clinton!

Đây là 1 câu chuyện từ Đại sứ quán Nhật Bản ở Mỹ vài năm trước. Thủ tướng Nhật khi đó là Mori đã được dạy 1 chút tiếng Anh cơ bản trước khi sang thăm Mỹ.

Người phiên dịch nói với Mori rằng, khi ngài bắt tay Bill Clinton, hãy nói:”How are you?”. Bill sẽ nói:”I’m fine, and you”.Khi đó ngài chỉ cần nói:”Me too!”.Sau đó thì sẽ là phần việc của phiên dịch viên. Có vẻ đơn giản nhưng sự thật là: Khi Mori gặp Bill, ông ta đã
nhầm thành:”Who are you?” Mặc dù bị shock nhưng cũng là người vui tính nên Bill nói:”Well, I’m Hillary’s husband, hahahaha”. Mori trả lời tự tin:”Me too!”.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook