Thứ cô hay cầm

Có một cô giáo trẻ bữa nọ gọi một học sinh nữ lên
bảng trả bài. Cô học sinh trả bài rất tốt, cô giáo trẻ rất hài lòng cô
mới hỏi cô trò nữ:
Em ten là gì nhỉ. Cô trò mới thẹn thùng: Thưa cô tên
em xấu lắm ạ! Cô giáo trẻ liền động viên: Xấu em cũng cứ nói để cô còn
cho điểm. Cô trò mới thỏ thẻ: Thưa cô tên em là thứ mà cô vẫn hãy cầm
đấy ạ. Cô giáo trẻ mặt đỏ bừng giọng có vẻ hơi run: ” Chim á”. “Không”
– cô trò vội cải chính “- em là Phấn cơ ạ”
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook