Đừng hiểu nhấm

Em ơi…Gì anh…Mình

xử nha em…Dạ…Em lột trước đi…Thui anh lột trước đi…Thui 2 mình

cùng lột nha em…Dạ…Ý, con em chảy nước kìa…Húp dùm em đi anh…

Ừ,

để anh…Ngon ko anh…Ngon lắm em…Sao con anh lông nhiều thế…Con

anh bự mà em…Chắc con em nhỏ nên ít lông hén…Ừ, con ít lông mới

ngon em, dễ xử…Thui mình xử đi anh…Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó

chịu wé…Mà khoan…J nữa em…Để em đi lấy rau râm…Ăn trứng
vịt lộn

ko có rau râm ko ngon đâu anh…………….—-> Cầu chúa tha tội

những đứa đầu óc sâu bọ


 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook