Ngoại lệ

Bác sĩ nhãn khoa nói với bệnh nhân:

– Anh phải bỏ rượu thôi. Rượu làm giảm thị lực lắm đấy.

– Thế thì tôi là một ngoại lệ may mắn. Cứ uống hai, ba ly vào là tôi bắt đầu nhìn thấy gấp đôi.
Phóng viên

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook