Linh

MR1: Mấy bữa này không biết ăn nhằm cái gì mà linh thiệt ?
MR2: Nói gì …
MR1: Tối hôm kia tao mơ thấy em Châu tới chơi , sáng hôm qua em tới thiệt.
Rồi hôm nọ tao mơ thấy em Tú tới chơi, chiều hôm sao em tới.
Còn tối qua tao mơ thấy xuống địa ngục …
MR2: hồi hộp …rồi kết cục sao ?
MR1: quả là không sai … sáng nay 2 em tới chơi cùng một lúc.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook