Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Sau
buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam: “Những ai
trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng
tay thì đứng dậy”.
Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một
người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha đạo lại gần anh ta thân
mật nói: Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng
phải thuận hòa và nhường nhịn nhau. Con thật đáng khen.
Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là
người như thế đầu tiên ta gặp. Người đàn ông nọ bùi
ngùi: “Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha”.
“Sao vậy? Con của ta”, vị cha xứ hỏi. “Số là con bị vợ
đánh què, không thể đứng dậy được
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook