Đào ngủ sớm.

Anh
chàng ngốc nọ đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho
anh ta một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như
trọc đầu anh ta.
Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải
đánh răng. Sau khi khám sức khoẻ họ thấy anh ta có răng
sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng. Đến ngày thứ ba, họ phát
cho anh ta 2 cái quần đùi. Ngay đêm đó, anh ta đào ngũ.
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook