Cảnh sát mà cũng thế à?

Một viên cảnh sát chặn chiếc xe đang đi với tốc độ như tên bắn.

– Anh cho tôi kiểm tra giấy phép lái xe!
– Tôi không có.

Nhìn người lái xe có vẻ say rượu, cảnh sát liền nói:

– Vậy anh hãy thổi vào máy này để xem nồng độ rượu trong máu của anh!
– Tôi không thổi đâu!
– Thôi được, tôi sẽ thổi hộ anh, nhưng tôi thề là anh sẽ phải ngồi tù ít nhất 3 năm đấy.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook