Đậu phộng đường

Một chú bé người Bắc vào chơi nhà người thân ở
trong Nam Bộ, nghe bảo ở đây gọi “Lạc” là “đậu phộng”.
Một hôm đi chơi,
chú bé không nhớ được đường về. Khi người nhà tìm được hỏi vì sao, chú
đã trả lời “Rất Nam Bộ”:

    Cháu bị đậu phộng đường ạ! 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook