Đe

Anh cắt bài gì trong tờ báo buổi chiều đấy?

    Vợ hỏi:
 

    Bài kể về một anh chàng được toà cho ly dị vì vợ liên tục lục túi anh ta.

    Vậy.

    Chị vợ hỏi tiếp, giọng dịu xuống.

    Anh định dùng mẩu báo ấy làm gì?

    Anh bỏ vào túi.

    Anh nói.

   

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook