Thần dỏm

Một người đang đi trên sa mạc, bỗng bắt được chiếc bình cổ. Ông ta vừa mở nắp bình thì một vị thần vọt ra và nói:

    Ta sẽ thực hiện mọi ước muốn của mi. Muốn gì thì nói đi!

    Tôi muốn về nhà.

    Mi cứ việc đi.

    Nhưng tôi muốn về nhanh kia!

    Vậy thì mi hãy chạy!

   

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook