Đồng hồ nói lắp

Chồng đi làm về khuya, vợ nghi ngờ giương cặp mắt ngáy ngủ hỏi:

    Mấy giờ rồi? Người chồng đáp:

    Có lẽ quãng một giờ… Đúng lúc ấy đồng hồ gõ 3 tiếng.

    Anh chồng vội chống chế:

    Quái lạ, chiếc đồng hồ chết tiệt bị chứng nói lắp bao giờ thế! 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook