Đừng quấy rầy

Một cô gái đẹp đi lững thững trong vườn thú, cuối
cùng dừng lại trước đảo khỉ. Ngạc nhiên khi thấy các con vật đi đâu
hết, cô hỏi người coi thú:

    Hôm nay khỉ đi đâu cả?

    Chúng về hang, thưa cô, hiện giờ là mùa giao cấu.

    Liệu chúng có ra không, nếu tôi quăng cho chúng vài củ lạc?

    Người coi thú lắc đầu:

    Tôi không biết, nhưng thưa cô… ở địa vị cô thì cô có ra không?

   

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook