Dẫn nhập của giáo sư sử học

Trong một cuộc họp. Một vị giáo sư chuẩn bị thuyết trình thì ở dưới ồn ào quá.
Ông không chịu được bèn nói:
– Mả cha các đồng chí…
Hội trường bắt đầu im ắng một chút nhưng vẫn khá ồn. Ông nói tiếp:
– Mả ông các đồng chí…
Hội trường im ắng dần. Còn một số người vẫn tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Ông lại tiếp: – Mả cụ các đồng chí…
Cuối cùng thì toàn bộ hội trường im phăng phắc. Thấy vậy ông mới đủng đỉnh nói:
– đều bị bọn giặc giày xéo trong chiến tranh …Hôm nay chúng ta trao đổi về tội ác của bọn giặc trong chiến tranh đối với nhân dân ta.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook