“tài sản cũ”

Ngày xưa, khi tạo ra loài người, thượng đế đã
nặn đôi “ti” của người đàn ông to hơn hẳn của người đàn bà với ý nghĩa
phân công: “Đàn bà sinh con thì đàn ông phải… cho con bú”!
Nhưng đối
với loài người, việc phân công như vậy lại “không mang tính khả thi”
trong cuộc sống. Vì thật bất tiện khi người đàn ông vừa ôm con cho nó
bú lại vừa phải săn bắn.

Thượng đế, sau một thời gian “ngâm cứu” đã ra quyết định lại: Giao “ti” của đàn ông cho đàn bà, để họ kiêm luôn việc cho con bú!

Tha hồ rảnh rang, các ông khoái lắm. Nhưng trong lòng họ có một cái
gì đó… tiêng tiếc. Thì bỗng nhiên mất đi một “tài sản vô cùng xinh đẹp”
như vậy ai mà chẳng xót!!!

Cho nên kể từ đó đến nay và… mai sau, dù đi trên đường hay đang dự tiệc, cánh đàn ông thỉnh thoảng vẫn hay liếc trộm… “tài sản cũ” của mình là vì thế!

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook