Em muốn…

Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn…… nhưng người
đâu… toàn tính chuyện mây mưa.
Em muốn lấy anh đầu bếp……. nhưng anh
ấy……… hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ …..nhưng anh ấy ………hay
đòi xuống đòi lên. Em không chê anh bán vé số nghèo hèn…….. nhưng sợ
anh ………hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc …….nhưng ngán bị
…….đè cổ đè đầu. Em tính chọn kho bạc làm dâu ……..nhưng sợ anh hay………..
săm soi thiệt giả…. ==> Vậy em lấy anh IT đê, ảnh chỉ biết sờ, ngắm
….và cắm USB thui …

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook