Ôtô đại hạ giá

Một nhà thầu cầu đường muốn lấy lòng người đứng đầu cơ quan bèn ngỏ ý biếu
tặng ông này một chiếc ôtô.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo cơ quan lắc đầu:

– Thưa ông, tôn chỉ của cơ quan tôi là tính liêm khiết của cá nhân. Tôi
không bao giờ cho phép mình nhận một món quà như thế đâu.

– Vậy thì thay vì biếu chiếc ôtô, tôi sẽ bán nó cho ngài với giá đại hạ, ví dụ như 25 đô la.

Vị lãnh đạo cơ quan suy nghĩ trong giây lát rồi bảo:

– Như vậy tôi sẽ mua hai chiếc.


 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook