Vuốt

Hai bác sĩ nói chuyện với nhau:

– Chỗ tôi vừa có một bệnh nhân qua đời mặc dù chúng tôi đã hết sức cứu chữa cho anh ta.
– Biết làm sao được – người kia nói với giọng buồn rầu – Rất nhiều
trường hợp biết rõ bệnh nhân mắc bệnh gì, vậy mà các bác sĩ nhiều kinh
nghiệm như anh cũng đành bất lực.

– Nhưng cũng ở chỗ tôi có một ông già, chúng tôi cũng đã chuẩn đoán rất
chính xác là ung thư giai đoạn cuối, vậy mà hơn 9 năm nay ông ta vẫn
sống khoẻ!

– Đúng thế! Đấy anh xem khi bệnh nhân không muốn chết thì các thầy thuốc nhiều kinh nghiệm như anh cũng đành bất lực mà thôi!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook