Nhờ làm thợ sơn

Một cổ động viên đội Valencia đến phòng khám của bác sĩ.

Bác sĩ nói:
– Vấn đề của anh là anh quá mập.

– Tôi muốn nghe ý kiến thứ hai của ông, thưa bác sĩ – Cổ động viên này hỏi.

– Anh quá đần – Bác sĩ trả lời nhẹ nhàng.
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook