Ngày quốc tế phụ nữ.

Nhân ngày 8-3, anh chồng mới bảo chị vợ: cục ….cưng của anh ui,

Anh

không muốn thấy em phải rửa bát, giặt đồ hay làm bất cứ việc gì vào

ngày quốc tế phụ nữ đâu. Bởi vì trong ngày hôm nay, phụ nữ không cần

phải làm gì cả. Cục cưng cứ để đấy… mai cục cưng hãy làm! ……..

 
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook