Pizama

1 ông nông dân nọ lên tỉnh nhìn thấy chiếc quần Pizzama, ông thích lắm

bèn mua về nhầvf từ đó hễ có cái gì hay cũng đặt tên là
pizama.Ông có 1

mảnh vườn trồng cà rốt và cũng đặt tên là Pizama.

Một hôm ông
đi dự triển lãm nông nghiệp ở tỉnh, ông nhìn thấy người ta trưng bày cà
rốt, những quả cà rất to và đẹp. Ông ngắm nghía 1 hồi rồi bảo:

-Cà rốt ở đây tô thật nhưng không to bằng cà rốt trong cái Pizama của tôi.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook