Dở hơi nhất

Hai chàng gàn đang ca cẩm với nhau về nỗi con mình dở hơi.

– Tôi sẽ kể anh biết thằng con tôi dở hơi đến mức nào nhé!
 

Chàng thứ nhất nói – Này Peter lại đây, tao cho mày một bảng Anh, lên phố mua cho tao cái ô tô!
Thế là thằng Peter cầm tiền lên phố!

– Thế đã ăn thua gì – chàng thứ hai nói – anh hãy xem đây:
James, lại đây, mày lên phố, vào quán rượu xem tao có ở đấy không nhé.
Thằng James gật đầu, lên phố.

Dọc đường, hai đứa trẻ gặp nhau, ca cẩm với nhau về nỗi bố mình dở hơi.

Ông bố tao, mày biết không – Peter nói – Ông ấy vừa đưa tao một bảng
Anh bảo đi mua ô to, Thằng nào ngu nhất trên đời cũng biết rằng tối thế
này còn ai mở cửa bán ô tô nữa.
– Thế đã ăn thua gì – James nói –
Ông bố tao mới thật là dở hơi hết chỗ nói. Muốn biết ông ấy có ở quán
rượu không thì cứ cầm điện thoại lên mà hỏi là xong, thế mà còn sai tao
đi.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook