1001 đoạn văn gây sốc

Đề bài: Em hãy tường thuật lại diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bài
làm của 1 học sinh lớp 9: Quân địch đánh ra, quân ta đánh vào ào ào như
lá tre rụng, đồng chí phe ta đánh thắng phe nó ghê hết sức. Kết quả:
Sau 55 ngày đêm chiến đấu oai hùng, phe ta thắng phe nó, chúng ta đã
giết sống được rất nhiều chúng nó, phanh thây cực nhiều máy bay (em
quên mất tên của máy bay, xin thầy cô thông cảm).
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook