Ngồi đợi tới lượt mình vào phẫu thuật

Tại phòng chờ của Trung tâm phẫu thuật có mấy người đang ngồi đợi tới lượt mình vào phẫu thuật.

Một người đi qua hỏi:

– Sao các anh phải đến đây?

Anh A: – Cái của em dài quá phải cắt bớt đi.

Anh B: – Cái của em ngắn quá phải nối thêm cho đủ.

Còn người đàn ông cuối cùng không nói gì mọi người xúm lại hỏi. Cuối cùng anh ta trả lời: “Cái của em 10cm”.

Mọi người ồ lên:

– 10 cm thì bình thường, rồi nó sẽ dài ra.

Thấy vậy, anh ta liền nói:

– Nhưng là 10 cm đường kính!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook