4 vợ và 4 cái bơm

Hai anh bạn chơi thân với nhau, một anh theo đạo Hồi, còn anh kia là

người vô thần. Anh chàng vô thần thấy bạn có tới 4 vợ thì ức lắm,

thường tìm cách trêu chọc. Một hôm, anh ta hỏi bạn:


Tại sao đàn ông

Hồi giáo được phép lấy đến 4 vợ, còn phụ nữ thì không được phép lấy 4

chồng? Anh chàng theo đạo Hồi trả lời bằng một câu hỏi: – Ôtô của anh

có mấy bánh? – Thì 4 bánh! – Xe của anh có 4 bánh nhưng chỉ cần một cái

bơm thôi, đúng không? Ngược lại, có bao giờ anh thấy một bánh xe lại

cần đến 4 cái bơm chưa?
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook