Thứ mọi quý bà đều thích

Một phụ nữ đi máy bay có một viên kim cương mà không biết làm cách nào

qua được hải quan. Thấy một cha cố đang đi ngang, bà bèn nhờ cha cố đem

qua hải quan dùm.

Đến chỗ khai báo, nhân viên hải quan hỏi:

– Cha có gì khai báo không?

Cha cố tính nói không nhưng chợt nhớ viên kim cương trong túi quần và không quên lời Chúa răn nên cha nói:

– Từ thắt lưng cha trở lên không có gì quý giá, còn từ thắt lưng trở xuống thì có một vật mà mọi quí bà đều thích.

Nghe vậy, nhân viên hải quan cười nói:

– Cha vui tính quá! Mời Cha qua.
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook