Thuộc về bố

Ông bố về nhà đem theo một gói kẹo to. Ông bảo ba đứa con:

– Nào, ai luôn vâng lời mẹ, không cãi lại mẹ, ngoan ngoãn làm tất cả

những gì mẹ sai bảo thì sẽ được gói kẹo này. Thế thì gói kẹo này sẽ

thuộc về ai đây?

Cả ba đứa trẻ đồng thanh đáp:

– Thuộc về bố ạ!

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook