Nhầm giống

Tại phiên toà xử vụ xin ly dị tại miền tây nước Mỹ, người chồng da đỏ nhất quyết từ hôn mà không nói
lý do.

Quan tòa:

– Thôi được rồi, bây giờ chỉ cần anh nói một lần thôi, lý do vì sao anh có quyết định này. Tòa sẽ xử cho anh toại nguyện.

– Vâng, thưa tòa – anh chồng chậm rãi – tôi xin hỏi, khi tòa gieo hạt lúa, nó sẽ lên cây gì?

– Dĩ nhiên là cây lúa.

– Gieo hạt bắp nó lên cây gì?

– Đương nhiên là cây bắp.

– Vậy tại sao tôi gieo da đỏ lại ra thằng da đen?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook