Mẹo trốn lính bất thành

Có một câu chuyện vui vui về chuyện tuyển lính Mỹ thời đại @: Một anh

chàng đi khám tuyển được bác sĩ kiểm tra mắt. Ông bác sĩ chỉ vào mặt

bàn và hỏi: “Chữ gì đây?”.

Anh kia ngơ ngác:

– Chữ nào cơ?

– Ở dòng này.

– Dòng nào cơ?

– Đây, ở trên bàn.

– Quái? Cái bàn nào nhỉ?

Bác sỹ tuyên bố là mắt anh ta quá tệ, không thể nhập ngũ. Thế là thoát,
không phải đi lính! Nghe được câu chuyện này vào đêm trước khi đi khám
tuyển, anh chàng sắp sửa phải tòng quân học thuộc lòng mẩu đối thoại
trong câu chuyện trên và quyết định sẽ lặp lại trò ma giáo đó với bác
sĩ khám bệnh. Khi kiểm tra mắt, bác sĩ hỏi:

– Chữ gì đây?

– Chữ nào cơ?

– Ở dòng này?

– Dòng nào cơ?

– Đây, ở trên bàn.

Thấy mọi việc có vẻ đúng quy luật, mừng thầm, anh ta vờ ngạc nhiên hỏi:

– Thế cái bàn nào?

– OK! Anh đã thấy rõ là không có cái bàn nào cả. Anh đã được nhận vào quân đội – Bác sĩ nhận xét. 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook