Bạn chân dài và môi ướt

Một ông khách chiều nào cũng vào cửa hàng ăn cùng con cò và con mèo. Dù

ông ta uống gì và cho hai con kia ăn gì thì khi móc túi trả
tiền, bao

giờ cũng vừa đủ, không thừa, thiếu một xu.

Một hôm, chủ quán tò mò hỏi:

– Anh có mẹo gì đặc biệt hay sao mà không cần đếm vẫn biết trả đủ tiền?

– Chuyện dài và buồn lắm!

– Cách đây mấy năm, tôi nhặt được một cái chai, mở nút ra thì có một vị
thần xuất hiện và cho tôi ba điều ước. Điều thứ nhất của tôi là luôn có
đủ tiền trả cho các món chi tiêu…

– Anh quả là sáng suốt! Thế còn hai điều kia?

– Thì đấy, tôi ước có bạn chân dài và môi ướt…

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook