Trưởng thôn thật tuyệt!

“Thầy” T. thường thủ thỉ: “Tận tâm theo thầy, theo thánh, thánh

thương”. Tụi Trịnh Trung Thực, Trần Thị Thủy thôi trồng táo, thôi trồng

thơm, thôi trồng tỏi, tập trung theo “thầy” T., tin theo tư tưởng thiếu

thực tế.

Thôi trồng trọt, tụi thằng Thắng, thằng Tiến… thiếu tiền: thôi thì thiếu tiền thóc, tiền thuốc thang, thịt thà thiếu tất thảy.

Tuần trước, Trịnh Trung Thực thất thểu tìm tới trưởng thôn tôi tên Trần
Tận Tụy, thú thật: “Tụi tôi tụ tập theo thầy T. từ tháng trước, tin
theo thầy T., tôi thấy tâm thần tôi thường thảng thốt, tư tưởng thiếu
tập trung. Thôi trồng táo, trồng tỏi, trồng thơm, tôi thiếu tiền thuế
tám tháng. Thiếu tiền, thiếu thuốc thang, thân thể tôi tiều tụy. Trưởng
thôn thương tôi”.

Trưởng thôn tôi tức tốc tìm tới “thầy” T., thẳng thắn: “Thầy T.!

Thầy thôi tư tưởng thiếu tiên tiến, thôi tụ tập thôn tôi tin theo tư
tưởng tồn tại thần thánh, tụi tôi tha thứ. Thầy thấy thôn tôi thật thà,
thầy tấn tới? Thầy thích tới trại tập trung trên thị trấn, tiếp tục thờ
thần thờ thánh?”. Thầy T. thảng thốt: “Tới trại tập trung? Tới trại tập
trung? Thôi thôi, tôi thôi thờ thần thờ thánh. Trưởng thôn tha tôi”.

Thôi tin theo thầy T., thôn tôi tập trung tinh thần, trí tuệ trồng
trọt. Táo, tỏi, thơm thường tươi tốt, thôn tôi thừa tiền. Thôn tôi tiến
tới “thôn tiên tiến”, tinh thần toàn thể thôn tôi thảnh thơi, tươi trẻ.
Thi thể thao, tập trung tập tành tận tụy, thôn tôi thắng thôn Thượng,
thôn Trung. Trịnh Trung Thực thường thủ thỉ: “Trưởng thôn ta thật
tuyệt! Thôn ta thật tuyệt!”.
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook