Đèo ngang

Trên đường đi suốt từ Nam ra Bắc phải qua đèo Ngang.

Khi qua đèo có một chú lên tiếng :

Đất nước mình mấy năm nay làm ăn không thấy khá hơn chút nào cả chắc cũng tại cái đèo này. Nó nằm ngang chình ình mà tên là Đèo Ngang thành ra làm ăn không phất lên được. Mọi người thắc măc hỏi tại sao ?

Chú nói : Đèo Ngang là đang nghèo bây giờ mình đổi lại là Đèo Nghếch là Đếch nghèo.

Thế là cả hội đồng ý đổi tên thành Đèo Nghếch.

Sau vài năm kinh tế phát triển đi lên làm ăn khấm khá. Thật là linh. Nhưng thói đời hể no cơm thì ấm cật vì vậy dân số càng ngày càng tăng, mà lại tăng qua mức cho phép vì vậy mọi người cùng bàn để tìm cách chặn đứng việc bùng nổ dân số. Nhưng tìm mãi vẫn chưa ra cách nào cả. Bổng có một chú đưa tay xin có ý kiến.

Chú nói : Trước đây ta đổi Đèo Ngang thành Đèo Nghếch thì đúng là có công hiệu kết quả như mong muốn, vậy nay ta lại đổi 1 lần nữa xem sao vì đây chắc là địa linh.

Mọi người hỏi: Nhưng mà có ăn nhập gì với việc kế hoạch hóa gia đình? Mà định đổi thành tên gì ???

Chú kia trả lời tỉnh queo : Đèo Đứng!!!!!!!!!! !! 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook