Ông lão cứu cô gái.

Ở một nơi nọ người ta mới xây xong
một cây cầu. Hôm đó là ngày khánh thành, mọi người đang trên cầu vui vẻ
vỗ tay và nghe phát biểu thì bỗng có một cô gái té từ trên cầu xuống
sông, tất cả nhốn nháo túm đen lại nhưng không ai dám nhảy xuống cứu cô
gái vì cây cầu quá cao.


Bỗng nhiên có một ông già nhảy vèo xuống sông bơi lại và cứu được cô
gái, mọi người hoan hô ầm lên và chạy về phía ông già, sau khi cứu được
cô gái tỉnh lại, các nhà báo vây quanh ông già hỏi tới tấp : Thưa cụ
động lực nào giúp cụ có đủ dũng cảm và sức khỏe để nhảy xuống cứu cô
gái trong khi đó rất nhiều thanh niên trai tráng trên cầu mà không ai
dám nhảy ?????????

Ông già bỗng quắc mắt lên : Tiên sư thằng nào nó đẩy tao xuống


 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook