Cần số đâu rồi …

Em đi học lái .. Đã học lý thuyết ngon ơ .. Đến khi thực hành buổi đầu

tiên … Hồi hộp không kể xiết .. Đố các chị biết đấy ..? Không phải vì

lần đầu tiên cầm lái mà vì thầy dậy lái quá ư là đẹp zai mà lại cao to

nữa …

Đến lúc thực hành .. thầy nhắc các bước .. Kiểm tra tư thế ..

chỉnh ghế .. ngồi thoải mái chưa .. Rồi hả .. Vậy nổ máy đi .. Các bước

đều ngon ơ .. bật đèn báo hiệu rẽ trái .. vào số 1 .. … … Ơ sao

chẳng thấy thầy hướng dẫn tiếp nhỉ ..Đáng nhẽ phải hạ phanh tay chứ ..

Quay sang .. Thấy thầy cứ ấp a ấp úng .. Trời ơi ..
Nhầm cần số
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook