Thằng chồng em ngu

HD đang nằm tâm sự với bồ trên giường:

_ Chồng em rất ngu và khờ khạo lắm đó anh!!

Vừa lúc đó chồng của HD tông cửa bước vào quát to:

_ Hai người đang làm gì ở đây hả!?!?

_ Đó anh thấy chưa! Đã bảo hắn ngu lắm mà!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook