Ai mà đỡ được

Hai chú tiểu lần đầu xuống núi tắm hơi, Khi đã cởi hết quần áo vào bồn

tắm mới sực nhớ để
quên xà bông nơi phòng chứa đồ.

Thế là oẳn tù xì và

1 chú đi lấy xà bông. Chú tiểu trần truồng đến phòng chứa đồ tình cờ

thấy 2 ni cô trong chùa cũng đi tắm hơi sắp bước vào, Ngại quá chú giả

làm bức tượng và cầm cục xà bông trên tay. 1Nicô ra xem và sờ vào chổ

“thằng nhỏ” làm chú tiểu rùng mình đánh rớt xà bông. Nicô nói thì ra

bức tượng này dùng để đựng xà bông. 1Nicô khác lại chạy tới nghịch

thằng nhỏ một hồi rồi reo lên: aaaaaaa…chị ơi chỗ này dùng để lấy sữa

tắm nữa nè chị
Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook