Kiến trúc…

Một kiến trúc sư người Pháp đã có một câu nói rất đúng và cũng rất hay:

– Tôi đã đi nhiều nơi trên trế giới, và may mắn được chiêm ngưỡng các

kỳ quan, nhưng theo tôi, cơ thể người đàn bà mới là một công trình kiến

trúc đẹp nhất, toàn mĩ nhất mà tạo hóa đă ban cho loài người chúng ta.

Tất cả các đại biểu có mặt trong đại hội vỗ tay tán thưởng ầm ầm, nhưng
ở một góc nọ, chuyên gia Việt Nam vẫn ngồi lặng thinh. Đợi cho tiếng vỗ
tay dứt hẳn, ông ta mới đứng lên dõng dạc:

– Ai bảo với ông đó là công trình toàn mĩ, là không có khiếm khuyết?
Theo tôi vẫn có một sai sót, phải nói là khá lớn, khu giải trí đặt quá
gần khu vệ sinh!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook