Vừa khóc vừa cười

Trong dám tang một giáo su chuyên khoa tim, sinh viên ghi on ông bằng cách lộng ảnh của ông vào một panô vẽ một trái tim thật to. Bỗng có vị thầy giáo già khóc lớn rồi cuời ha hả…
-“Thua giáo su, vì sao thầy vừa khóc lại vừa cuời ạ” Một sinh viên kinh ngạc hỏi
– “Tôi khóc vì cảm dộng truớc tấm chân tình của các anh với vị giáo su quá cố, còn tôi cuời là cuời cho thân phận của mình, nếu mai này tôi chết di các anh sẽ lộng hình tôi vào cái gì dây..?
-“Dạ thầy dạy môn gì ạ ?”
-“Tôi dạy sản phụ khoa”

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook