Nó nổ thì sao

Hai anh cảnh sát đi tuần tìm thấy ba trái lựu đạn trên đường phố.

Họ quyết định bỏ lên xe đem về đồn. Anh cảnh sát trẻ lo lắng hỏi:

    Lỡ đi dọc đường nó nổ một trái thì sao đại ca?

    Anh cảnh sát già trả lời có vẻ sành đời hơn:

    Chú mày lo gì, nếu nó nổ một trái thì mình về báo cáo là chỉ nhặt được hai trái thôi.

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook