Vẽ

Một hôm, một họa sĩ nhìn qua cửa sổ buồng mình, ông ta thấy một lão

đánh cá đi qua. Họa sĩ nghĩ, ông lão đánh cá sẽ trở thành một đề tài

hay để vẽ một bức tranh. Thế là họa sĩ chạy ra phố và nói với ông lão

đánh cá là mình muốn vẽ ông lão.

    Họa sĩ nói:

    Tôi trả cụ 2 bảng.

    Và nói thêm khi thấy ông lão còn do dự.

    Cụ thấy đấy, đây là một cách dễ dàng để kiếm 2 bảng cụ ạ!

    Ông lão đánh cá nói:

    Ấy, tôi biết chứ, nhưng tôi tự hỏi sau đó làm sao mà tôi gột được sơn đi hả ông?

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook