Rủi gẫy rồi sao!

Mội

người thi nhau rời văn phòng để đi ăn trưa, nhưng 1 anh nhân viên nọ

thì cứ đi tới đi lui, mặt mày thật căng thẵng và bực dọc. Một người bạn

đồng nghiệp thấy vậy liền nói:
 

    Cái anh nầy, hôm nay anh gặp chuyện gì không vui hay sao, hay có điều gí khó khăn cần giúp đở không?

    Anh nọ ngập ngừng 1 lúc rồi ấp úng nói:

    Tui đâu có chuyện gì đâu, chỉ là muốn… tiểu mà thôi! Tui bị căng cả bụng từ nảy đến giờ!

    Trời đất, ai có cấm cảm anh chuyên tự nhiên đó mà anh phải nín
như vậy? Anh lo mà đi đi chứ, anh cứ di tới, đi lui ở đây làm tui chóng
mặt thêm!

    – Tui muốn lắm chứ, nhưng tui sợ… vì sáng đến giờ không hiểu
sao tui đụng vào cái chi là gẩy cái đó. Sáng nay tui đánh răng thì bàn
chải bị gảy, tui càm đến cái kiếng thì cai kiếng lại gảy ngang cái quai
cầm, lúc tra chìa khoá vào chiếc xe Dream, thì khóa lại gảy ngang, Bây
giờ thì tui sợ… cầm đến nó mà gảy luôn thì tối về ăn nói sao với bả!

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook