Ui những cái tên nói lên tất cả.

Có 3 người đàn bà, mổi bà dẫn một đứa con đến bác sỉ để khám bệnh cùng một lúc.

Bác sỉ hỏi bà 1: “Con bà tên gì?.”

Bà 1: “Dạ nó tên cam”

Bác sỉ hỏi bà 1: ”
tại sao bà đặt nó tên cam vậy?”

Bà 1: “tại lúc tôi có bầu tôi thích ăn cam, nên đặt nó tên cam.”

Bác sỉ hỏi bà 2: “con bà tên gì?.”

Bà 2: “dạ nó tên ổi”

Bác sỉ hỏi bà 2: “tại sao bà đặt nó tên ổi vậy?”

Bà 2: “tại lúc tôi có bầu tôi thích ăn ổi, nên đặt nó tên ổi.”

Bác sỉ hỏi bà 3: “con bà tên gì…? thì bà 3 không trả lời bác sỉ mà

quay lại nói với con mình: “cu ơi cu mình về thôi cu ơi………….!”

Bác sỉ: !!!!!!!!!??

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook