Lơ….kiểu xứ nghệ.

Chuyện kể rằng người xứ Nghệ rất tự hào vì mọi ngôn ngữ đều xuất phát từ xứ Nghệ.

Kiểu như: Ga ni ga chi ? Ga ni ga Si.

Kiểu như: I did. No.

Một lần có anh sang Pháp. Đang bữa ăn trong restaurant, anh ta khoái
lên: Việc gì phải nói tiếng Pháp, ta cứ nói tiếng Việt, bắt bọn tây
phải phục vụ. Với vốn liếng tiếng tây bồi, anh ta cao giọng:

– Lơ súp. Chú phục vụ cao to chạy ra với bát súp trên tay.

– Lơ canh.

– Lơ cơm.

– Lơ súp lơ.

Rồi thì

– Lơ cà fê

– Lê hoa quả.

Mọi người hoan hỉ thấy tiếng Việt quả có hiệu nghiệm.

Đến khi ăn xong, ra về, đến chỗ lấy áo măng tô, người phục vụ rỉ tai:
Lơ cái con c… nhà ông ấy, bố mày đây không có mấy năm đi lính lê
dương ở Việt Nam thì hôm nay mày đói con ạ.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook