Trúng thầu

Ba nhà thầu tham dự đấu thầu sửa lại cảng SG.

Người Thái Lan sau khi đo đạc, tính toán kỹ rùi nói :
 

– Tôi cần 9 triệu do-la , 4 triệu mua vật liệu , 4 triệu trả công thợ , 1 triệu cho tôi.

Người Trung Quốc sau khi đo đạc cũng nói lun :

– Tôi cần 6,5 triệu do-la , 3triệu cho vật liệu , 3 triệu trả công thợ , 0,5 triệu cho tôi.

Ngưởi VN chỉ ngồi rung đùi, buông thõng:

– 26.5 triệu do-la !!!

Người giao thầu kêu lên :

– Sao đắt thế ?? thậm chí a chưa đo đạc ji` kả !!

Nguoi vn :

– Bé mồm thôi ,tôi 10 triệu , anh 10 triệu , kòn 6,5 triệu mướn thằng TQ làm trọn gói

-> Việt Nam trúng thầu. …

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook