Thành ngữ

1. Người đàn bà không mặc gì nằm úp xuống nền đất thì gọi là gì?
 

“Đất lành chim đậu”.

2. Người đàn ông nằm úp xuống 1 hòn đá?

“trứng chọi đá”.

3. 2 người đàn ông không mặc gì cõng nhau?

“Gậy ông đập lưng ông”.

4. Người đàn bà không mặc gì nhảy xuống bể cá cảnh?

“Chim sa cá lặn”.

5. 1 người đàn ông không mặc gì ngồi sau xe đạp?

“Chọc gậy bánh xe”.

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook