Giống tao!

Dưới âm phủ, Diêm Vương quát:

– Tất cả các hồn ma dưới kia xếp thành ba hàng:
 

  + hàng 1 là những kẻ từng ngủ với vợ bạn.
  + hàng 2 là những kẻ từng ngủ với em vợ.
  + hàng 3 là những kẻ từng ngủ với cô hàng xóm.

Sau một hồi sắp xếp, bổng Tèo rụt rè nói:

– Thưa Diêm Vương, khi con còn sống con trót ngủ với vợ bạn rồi cũng
có quan hệ với em vợ… và cũng từng ngủ với cô hàng xóm. Bây giờ con
ko biết xếp ở hàng nào ạ?

Diêm Vương nhìn Tèo một lúc rồi nói:

– Thôi! thôi mày lên đây ngồi với tao…! ha.haha…

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook