Tiếng kêu gọi bạn

Một nhà nhân chủng học vừa hoàn thành một chuyến khảo sát về một
giống khỉ độc ở châu Phi. Trong bữa tiệc gặp mặt bạn bè , ông say sưa kể :

-Vào mùa đông đực , con đực thường kêu lên trong tiếng khoái cảm để gọi con cái . À , tôi đã bắt chước được rất là giống . Nó như thế này …

Vừa dứt xong tiếng kêu , cửa phòng xịch mở . Bà vợ nhà nhân chủng học thò đầu vào :

-Mình goi em có chuyện gì thế ?

?????

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook